Regulamin

1. Właścicielem strony maximus.nieruchomosci.pl (zwanej dalej Stroną www) jest CNT Michał Łebkowski z siedzibą w Krakowie 30-554 przy ul. Zamkniętej 10, lok. 1.5 (zwana dalej Pośrednikiem). Użytkownicy Strony www (zwani dalej użytkownikami) mogą na niej zamieszczać ogłoszenia sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, za pomocą dedykowanego formularza. Pośrednik może dodane ogłoszenie odrzucić, dokonać edycji i/lub zaakceptować. Efektem akceptacji ogłoszenia przez Pośrednika będzie pojawienie się ogłoszenia na Stronie www.

2. Pośrednik przed akceptacją ogłoszenia, skontaktuje się z użytkownikiem dodającym ogłoszenie, celem podpisania umowy pośrednictwa. Użytkownik dodający ogłoszenie oświadcza, że posiada pełne prawa do dysponowania nieruchomością, której ogłoszenie chce zamieścić.

3. Użytkownik podczas wypełniania formularza ogłoszenia nieruchomości, proszony jest o podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail. Dane te Pośrednik przetwarzać będzie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, jedynie w celu kontaktu z użytkownikiem, celem podpisania umowy pośrednictwa. Użytkownik w każdym momencie ma prawo wglądu do tych danych, a także prawo do ich usunięcia ze zbioru Pośrednika.

Kontakt z doradcą

Tel: +48 502 64 62 63

E-mail: biuro@maximus.nieruchomosci.pl

Adres: Kraków, ul. Chodkiewicza 10